GeoSIS Platform cho phép tạo lập cơ sở dữ liệu địa không gian, cập nhật, khai thác dữ liệu thông qua tập hợp các công cụ phân tích dữ liệu, tích hợp quản trị cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa không gian.

Khả năng của nền tảng GeoSIS 

Tìm hiểu thêm

SẢN PHẨM NỀN TẢNG

Các lĩnh vực phục vụ cung cấp bởi GeoSIS

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

View more
AN TOÀN CÔNG CỘNG

AN TOÀN CÔNG CỘNG

View more
GIAO THÔNG VẬN TẢI

GIAO THÔNG VẬN TẢI

View more
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

View more
BÁN BUÔN BÁN LẺ

BÁN BUÔN BÁN LẺ

View more
VIỄN THÔNG

VIỄN THÔNG

View more
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

View more
CÔNG KHAI THÔNG TIN CHÍNH PHỦ

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHÍNH PHỦ

View more