Quản lý đất đai

Hệ thống cung cấp các giải pháp về tổ chức, thiết kế, biên tập và truy vấn thông tin phục vụ các bài toán sử dụng tài nguyên đất đai một cách thông minh và nhanh chóng hơn.

Nghiên cứu điển hình

Các nghiên cứu dưới đây cho thấy kết quả thu được với sự trợ giúp của các công nghệ GeoSIS. Tìm hiểu thêm thông tin để tìm giải pháp theo nhu cầu của bạn. Đây là một bản demo ứng dụng trong một lĩnh vực cụ thể. Hãy liên hệ với chúng tôi và đưa ra những yêu cầu của bạn!

Lợi ích đạt được

Quản lý thông tin đất đai một cách rõ ràng, chi tiết, trực quan hơn đảm bảo tính minh bạch.

Cung cấp ứng dụng thuận tiện cho việc tra cứu, tìm kiếm dữ liệu thông tin đất đai.

Đơn giản hóa đáng kể việc phân tích hoạt động lập kế hoạch sử dụng đất

Cơ sở dữ liệu liên kết mối quan hệ không gian cho phép thực hiện đánh giá phức tạp về tình hình sử dụng đất và tạo cơ sở cho việc áp dụng các quyết định chính xác và khoa học hợp lý hơn trong quá trình phân bổ và lập kế hoạch, mô hình hóa thay đổi sử dụng đất trong tương lai.

Đa dạng hóa thông tin, tích hợp được nhiều nguồn dữ liệu phức tạp: viễn thám, mô hình 3D,... cho phép giám sát liên tục ảnh hưởng trong một khu vực cụ thể, ước tính quy mô và tỷ lệ suy thoái của nguồn tài nguyên này.

Hỗ trợ đưa ra quyết định tối ưu về giải quyết xung đột và kiểm soát việc sử dụng đất.

Các tính năng

Cung cấp nền tảng tổ chức, thiết kế và khai thác cở dữ liệu hồ sơ đất đai.

Cung cấp dịch vụ nhập, xuất, editor, truy vấn, và biên tập bản đồ đất đai.

Cung cấp kho lưu trữ, cập nhật và liên kết bản đồ đất đai và hồ sơ thông tin thửa đất.

Cung cấp công cụ phân tích không gian, chỉnh sửa topology, xây dựng bản đồ chuyên đề.

Xuất bản bản đồ, tạo báo cáo, trích lục thông tin.

Tích hợp, API, SDK: Đồng bộ hóa, tích hợp  các thông tin và cơ sở dữ liệu về một hệ thống, tận dụng khả tích hợp, kết nối thông tin  nâng cao hiệu suất hoạt động và công khai dữ liệu đất đai.

Liên hệ

Nếu bạn quan tâm đến hay có vấn đề gì, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm

* Mục bắt buộc