GIS lab

GIS lab là một phòng nghiên cứu chuyên cung cấp và phát triển các giải pháp trong xây dựng phần mềm và phân tích dữ liệu địa không gian. Tự động xử lý nhanh chóng, khả năng sử dụng dữ liệu của bên thứ ba và một lượng lớn phương pháp tự phát triển cho các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ, phi chính phủ với khả năng cạnh tranh cao về chất lượng sản phẩm và giá cả thị trường

Nhóm quản lý

Lê Ngọc Hưng

Tổng giám đốc điều hành.

Nguyễn Trung Phương

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Giám đốc GIS Lab.

Lê Bích Nga

Giám đốc Nhà máy 1, Thư ký GIS Lab

Phạm Ngọc Linh

Trưởng phòng kinh doanh.

Tống Bình Vũ

Cố vấn chiến lược công nghệ.

Đỗ Đức Nam

Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển, Phó giám đốc GIS Lab

Việc làm

Hệ sinh thái đối tác

Hệ sinh thái đối tác của người dùng là một thuật ngữ của GeoSIS cho mối quan hệ cộng sinh đang phát triển giữa GeoSIS và các công ty khác, đã phát triển song song với nền tảng kiến ​​thức của GeoSIS. Hệ sinh thái đối tác rơi vào hai loại lớn: Danh mục đối tác đầu tiên bao gồm các công ty có sản phẩm mở rộng và cải thiện khả năng của GeoSIS; Danh mục đối tác thứ hai phát triển từ cơ sở khách hàng của GeoSIS trong đó lợi ích giá trị gia tăng của các sản phẩm kinh doanh của GeoSIS giúp tăng doanh thu cho cả hai công ty.

  • Số 139 Đường Ngọc Hồi – Phường Hoàng Liệt – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội
  • (84-24)3861 1370
  • info@vkx.com.vn
  • (84-90) 486 1368
  • tamvv@vkx.com.vn

Liên hệ

Nếu bạn quan tâm đến hay có vấn đề gì, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm

* Mục bắt buộc