Công khai thông tin chính phủ

Công khai thông tin chính phủ, kênh giao tiếp giữa chính phủ và công chúng là một hoạt động dưới sự quản lý mở, nhằm mang lại cho ra những ý tưởng sáng tạo, con người và cách để giới thiệu sự đổi mới trong quan hệ dân sự và kinh doanh với công chúng.

Nghiên cứu điển hình

Các nghiên cứu dưới đây cho thấy kết quả thu được với sự trợ giúp của các công nghệ GeoSIS. Tìm hiểu thêm thông tin để tìm giải pháp theo nhu cầu của bạn. Đây là một bản demo ứng dụng trong một lĩnh vực cụ thể. Hãy liên hệ với chúng tôi và đưa ra những yêu cầu của bạn!

Công khai thông tin chính phủ, kênh giao tiếp giữa chính phủ và công chúng là một hoạt động dưới sự quản lý mở, nhằm mang lại cho ra những ý tưởng sáng tạo, con người và cách để giới thiệu sự đổi mới trong quan hệ dân sự và kinh doanh với công chúng. Giải pháp cung cấp nền tảng trực tuyến công khai thông tin sẽ trở thành một diễn đàn đối thoại để đạt được một chiều hướng mới, tham gia và phân cấp, thiết kế và thực hiện các dịch vụ điện tử công cộng.

Lợi ích đạt được

Giúp chính phủ dễ tiếp cận hơn với cộng đồng người dân.

Thúc đẩy người dân tham gia vào các cuộc hội thoại, tìm dữ liệu và hồ sơ kỹ thuật số và các thông tin chính phủ ban hành.

Giảm thiểu thời gian và chi phí trong hoạt động trao đổi, xin ý kiến và tổng hợp thông tin

Sử dụng công nghệ hiện đại, văn mình và di động để cung cấp thông tin và dịch vụ và thu nhận đóng góp từ công dân, mọi lúc, mọi nơi họ muốn.

Đảm bảo tính minh bạch, công khai quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và thu hút công dân đồng sáng tạo, cũng như cho phép các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu cho các dịch vụ mới sáng tạo.

Bảo mật an toàn hiệu quả để các dịch vụ có tính đàn hồi, sẵn có và bảo vệ quyền riêng tư

Các tính năng

Lưu trữ, phân cấp danh mục, lập và thiết kế dữ liệu xây dựng hệ thống thư viện tài nguyên

Phân tích, tìm kiếm, tính toán dữ liệu: cung cấp công cụ tìm kiếm, phân tích nhanh, và xây dựng một số bài toán nhanh trong quá trình cung cấp thông tin

Tích hợp, API, SDK: Đồng bộ hóa, tích hợp  các thông tin và cơ sở dữ liệu về một hệ thống, tận dụng khả tích hợp, kết nối thông tin  nâng cao hiệu suất hoạt động và công khai dữ liệu. Hệ thống nền tảng cung ứng các kết nối tùy chỉnh với các hệ thống khác của chính phủ trên toàn quốc để giảm tải các phương thức thủ công, cải thiện chất lượng dữ liệu và tính toàn vẹn và tăng cường hợp tác.

Biên tập, xuất bản: hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu thô thành các thông tin trực quan: hình ảnh, bản đồ, biểu đồ, báo cáo, thống kê, giúp cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch hơn

Bảo mật: Đảm bảo tính bảo mật thông tin của người tương tác với hệ thống.

Liên hệ

Nếu bạn quan tâm đến hay có vấn đề gì, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm

* Mục bắt buộc