GeoSIS Platform

Nền tảng đám mây tiên tiến nhất để tìm kiếm, phân tích, lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu không gian địa lý

Geoset

 • Lưu trữ, quản lý dữ liệu không gian
 • Thu nhận, chuyển đổi và xuất dữ liệu
 • Biên tập bản đồ chuyên đề
 • Phân tích không gian, tìm kiếm dữ liệu
 • Sử dụng, khai thác, chia sẻ dữ liệu mọi lúc mọi nơi
Geoset

Indoor map

 • Lưu trữ, quản lý dữ liệu bản đồ trong nhà
 • Tìm kiếm thông tin, định vị, điều hướng đường đi
 • Biên tập bản đồ trong nhà
 • Tích hợp hệ thống với những dịch vụ cung cấp bản đồ
 • Quản lý phân quyền và bảo mật tốt
Indoor map

Datalog

 • Tạo không gian lưu trữ dữ liệu
 • Thiết kế, tổ chức, cấu hình dữ liệu
 • Thu thập, lưu trữ dữ liệu
 • Khai thác, chuyển đổi dữ liệu
 • Tích hợp và phân phối dữ liệu
Datalog

GIẢI PHÁP ĐÁM MÂY TỰ ĐỘNG

Nền tảng GeoSIS cung cấp giải pháp đám mây hoàn toàn để tương tác với dữ liệu không gian địa lý.

 • Điều duy nhất bạn cần là trình duyệt web
 • Tích hợp sản phẩm lẫn nhau cho phép sử dụng đầy đủ các tính năng
 • Nền tảng được phát triển đặc biệt cho dữ liệu không gian địa lý
 • Hỗ trợ các định dạng dữ liệu của bên thứ ba để hoàn thành các giải pháp của khách hàng
Bắt đầu

CHIA SẺ VÀ CỘNG TÁC

Nền tảng GeoSIS tạo ra môi trường cho phép người dùng cộng tác và chia sẻ thông tin với nhau.

 • Chia sẻ dữ liệu dễ dàng
 • Giao tiếp với người dùng thông qua tương tác e-mail
 • Hợp tác ở cấp độ tiếp theo với sự trợ giúp của các thuật toán phổ biến
 • Khả năng trở thành Cố vấn xử lý để xuất bản các phương thức riêng
Bắt đầu

PHÂN PHỐI DỮ LIỆU

GeoSIS đi đầu trong lưu trữ và phân phối dữ liệu một cách an toàn và thông minh.

 • Quản lý dữ liệu tập trung; cung cấp dữ liệu tức thời cho việc thử nghiệm
 • Phát triển ứng dụng, phân tích dữ liệu lớn; tích hợp trực tiếp với các dịch vụ đám mây
 • Trở thành nhà phân phối cho phép thông tin dữ liệu xuất hiện trong các tìm kiếm trên các ứng dụng của nền tảng
 • Xây dựng các kênh phân phối, bán lại dữ liệu theo nhu cầu khách hàng dựa trên nền tảng GeoSIS
Bắt đầu

Phân phối dữ liệu

 • Cung cấp mọi loại dữ liệu kết hợp với tất cả chức năng của Nền tảng GeoSIS.
 • Đặt thông tin dữ liệu của khách hàng vào kết quả tìm kiếm thương mại trên ứng dụng nền tảng GeoSIS
 • Thiết kế cấu trúc đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng bằng giải pháp nhãn trắng
 • Tạo doanh nghiệp bán lại dữ liệu không gian cho từng khách hàng với Nền tảng GeoSIS

Quan hệ khách hàng

 • Xây dựng giải pháp doanh nghiệp tùy chỉnh
 • Áp dụng API linh hoạt để nâng cao giải pháp theo từng yêu cầu riêng của khách hàng
 • Có thêm thông tin nghiệp vụ quản lý, cấu trúc tổ chức dữ liệu các ngành quản lý nhà nước và phi chính phủ

Tư vấn hỗ trợ

 • Xây dựng các thuật toán và phương pháp riêng theo từng yêu cầu độc lập mỗi khách hàng trên Nền tảng GeoSIS
 • Cung cấp quyền truy cập tức thì vào các phương thức riêng tư của từng khách hàng
 • Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực quản lý và phân phối dữ liệu địa không gian
 • Tạo các ứng dụng định hướng ngành độc đáo

Nền tảng GeoSIS hoạt động như một bộ các sản phẩm tích hợp lẫn nhau. Sản phẩm chính này phục vụ cho từng mục tiêu riêng lẻ, độc lập nhưng lại cùng nhau cung cấp bộ công cụ mạnh nhất cho lĩnh vực quản lý và phân phối dữ liệu địa không gian. Kết hợp các tính năng khác nhau, người dùng nhận được nhiều khả năng hơn so với các giải pháp riêng biệt. Đăng ký một tài khoản trên GeoSIS là cách thức duy nhất để bắt đầu khám phá Nền tảng ứng dụng này.

Liên hệ

Nếu bạn quan tâm đến hay có vấn đề gì, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm

* Mục bắt buộc