Quản lý môi trường

GeoSIS Platform giải pháp cung ứng nền tảng quản trị và khai thác dữ liệu địa không gian  phục vụ giám sát và quản lý môi trường. Nền tảng cung ứng tập hợp dữ liệu lớn từ các cơ sở dữ liệu phức tạp, thuận tiện cho việc cập nhật, quản lý, phân tích và đánh giá đối tượng từ đó cung cấp thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đặc biết đối với các nhà hoạch định chính sách trong quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong các hoạt động quy hoạch, mô hình hoá và quan trắc cũng như đánh giá các sự cố môi trường.

Nghiên cứu điển hình

Các nghiên cứu dưới đây cho thấy kết quả thu được với sự trợ giúp của các công nghệ GeoSIS. Tìm hiểu thêm thông tin để tìm giải pháp theo nhu cầu của bạn. Đây là một bản demo ứng dụng trong một lĩnh vực cụ thể. Hãy liên hệ với chúng tôi và đưa ra những yêu cầu của bạn!

Xu hướng hiện nay trong quản lý môi trường là sử dụng tối đa khả năng cho phép của công nghệ mới đặc biệt là công nghệ GIS, cơ sở dữ liệu địa không gian. Sự phát triển của phần cứng làm cho máy tính có nhiều khả năng hơn, mạnh hơn và các ứng dụng địa không gian cũng trở nên thân thiện hơn với người sử dụng bởi các khả năng hiển thị dữ liệu ba chiều, các công cụ phân tích không gian và giao diện tuỳ biến, khả năng phân tích mạnh mẽ.

Lợi ích đạt được

Hệ thống hỗ trợ phân tích không gian trong qua trình ĐTM, trợ giúp đẩy nhanh việc xác định các khía cạnh và tác động tiềm năng cần phải đánh giá trong DTM. Các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn có thể được xác định trước và trình bày cho khách hàng để đánh giá khả năng tồn tại của dự án. Ngoài việc xác định và phân tích các tác động tiềm ẩn, cơ sở dữ liệu địa không gian cũng là một công cụ lập kế hoạch không gian mạnh mẽ.

Lưu trữ thông tin đầu nguồn có liên quan quá khứ, hiện tại và tương lai cho phân tích chất lượng nước đầu nguồn và nước bằng cách tập hợp các dữ liệu chính và các thành phần phân tích để xem xét và đánh giá. Trong giai đoạn đánh giá, phân tích không gian, ứng dụng công nghệ GeoSIS, dữ liệu địa không gian được sử dụng để xác định vị trí, loại, mức độ và tác động của các nguồn xả. Bên cạnh đó hệ thống được sử dụng kết hợp với dữ liệu trong bảng tính một cấu trúc để liệt kê các chất thải trong từng thời điểm của từng nguồn xả, trích xuất và báo cáo

Lưu trữ thông tin các điểm tập kết chất thải rắn, giám sát, thu thập, vận chuyển, chế biến, tái chế và xử lý. Phân tích, ước tính phát sinh chất thải để phân bổ nhân công, lựa chọn bãi chứa và xử lý hoặc chôn lấp. Quản lý tuyến thu gom, phân tích lộ trình tối ưu cho hệ thống giao thông hiệu quả

Hệ thống cung cấp giải pháp xây dựng, vận hành, khai thác bộ cơ sở dữ liệu Quan trắc môi trường, hệ thống cho phép người dùng quản lý, trao đổi thông tin và bảo mật thông tin, các chuẩn thông tin số liệu, làm cơ sở cho việc vận hành, khai thác sử dụng hệ thống; các dữ liệu bao gồm: tọa độ các điểm quan trắc và các thông tin thuộc tính đi kèm, các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng môi trường, các văn bản có liên quan đến đánh giá chất lượng môi trường.

Các tính năng

Thu nhận dữ liệu liệu từ các nguồn khác nhau: Dữ liệu GPS, tọa độ dữ liệu  bảng excel, CAD, shp… trong việc cập nhật thông tin quan trắc môi trường, hay các nguồn xả thải…

Thiết lập kho lưu trữ thông tin môi trường theo nhóm, theo chuyên đề, môi trường cập nhật, chỉnh sửa, tính toán

Cung cấp môi trường phân tích không gian, khai thác, đánh giá chất lượng môi trường

Mô tả, hiển thị, truy vấn, in, xuất tạo báo cáo đánh giá môi trường

Liên hệ

Nếu bạn quan tâm đến hay có vấn đề gì, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm

* Mục bắt buộc