Viễn thông

Phục vụ cho công tác quản lý mạng lưới Bưu chính viễn thông, hạ tầng kỹ thuật CNTT và Truyền thông, quy trình công tác cấp phép, di dời các đối tượng hạ tầng thông tin truyền thông cho các cấp quản lý, lãnh đạo. Cho phép tạo lập bản đồ cơ hội giúp nhân viên bán hàng tăng doanh thu. Cung cấp cho người dùng tra cứu tất cả các thông tin về viễn thông, dịch vụ, nhà cung cấp, cơ sở hạ tầng viễn thông.

Nghiên cứu điển hình

Các nghiên cứu dưới đây cho thấy kết quả thu được với sự trợ giúp của các công nghệ GeoSIS. Tìm hiểu thêm thông tin để tìm giải pháp theo nhu cầu của bạn. Đây là một bản demo ứng dụng trong một lĩnh vực cụ thể. Hãy liên hệ với chúng tôi và đưa ra những yêu cầu của bạn!

Quản lý hạ tầng thông tin truyền thông ứng dụng nền tảng công nghệ Geosis cung cấp cho quản lý hạ tầng viễn thông một cách toàn diện, cung cấp giải pháp trong quản lý, khai thác và vận hành. Hệ thống đưa ra các công cụ thu thập, lưu trữ và tạo lập thông tin, lên kế hoạch, số hóa và phân tích mạng lưới viễn thông. Kiểm tra, quản lý hệ thống trạm, cột sóng, hệ thống đại lý giao dịch dịch vụ viễn thông. Với nền tảng cung ứng hiện đại, tổ chức chặt chẽ, cách thức vận hành linh hoạt. Hệ thống hỗ trợ công tác quản lý hệ thống hạ tầng truyền thông một cách tối ưu và hiệu quả hơn.

Lợi ích đạt được

Trở thành công cụ đắc lực và hiện đại phục vụ cho công tác quản lý mạng lưới Bưu chính viễn thông, hạ tầng kỹ thuật CNTT và Truyền thông.
Nhiều quy trình nghiệp vụ được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn.
Rút ngắn thời gian, hỗ trợ quản lý trong công tác cấp phép xây dựng trạm BTS, quản lý đầu tư xây dựng công trình phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông,...thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ
Rút ngắn thời gian, hỗ trợ công tác di dời các công trình không đúng quy định, chồng chéo.
Cung cấp cho người dùng tra cứu thông tin về dịch vụ viễn thông một cách nhanh chóng.
Hỗ trợ phân phối mạng lưới dịch vụ viễn thông hợp lý giúp nhân viên bán hàng tăng doanh thu.
Chia sẻ thông tin viễn thông để giảm thiểu thiểu việc xây dựng lặp đi lặp lại giữa các nhà khai thác viễn thông và các cơ sở viễn thông, cải thiện tốc độ sử dụng hạ tầng viễn thông, hiệu quả sử dụng đất, nguồn năng lượng và tiêu thụ nguyên liệu, bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan.

Các tính năng

Lưu trữ dữ liệu, phân cấp danh mục cơ sở hạ tầng viễn thông, đối tượng cung cấp, thông tin dịch vụ viễn thông.
Biên tập lớp dữ liệu bản đồ nền mạng lưới cơ sở hạ tầng viễn thông, đối tượng nhà cung cấp, dịch vụ viễn thông.
Tra cứu tất cả các thông tin về viễn thông, dịch vụ, nhà cung cấp, cơ sở hạ tầng viễn thông.
Quản lý, cấp phép, di dời các đối tượng hạ tầng thông tin truyền thông.
Chia sẻ thông tin bản đồ, cơ sở hạ tầng viễn thông.
Thống kê báo cáo về mật độ xây dựng, phân bố cơ sở hạ tầng viễn thông, dịch vụ viễn thông.

Liên hệ

Nếu bạn quan tâm đến hay có vấn đề gì, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm

* Mục bắt buộc