Geoset

Geoset - là phần mềm phát triển trên nền tảng ứng dụng địa không gian tiên tiến cung cấp các giải pháp trong quản lý và phân tích dữ liệu không gian địa lý, xử lý hình ảnh, đồ họa, mô hình hóa không gian.

Geoset - là phần mềm ứng dụng quản lý bản đồ hoàn chỉnh!

Phần mềm quản lý dữ liệu không gian trên nền giao diện web, người dùng có thể truy cập, cập nhật mọi lúc mọi nơi. Giao diện thân thiện, công cụ linh hoạt, khả năng cập nhật liên tục, thích ứng mọi tương tác của người dùng.

Cung cấp môi trường cho người dùng thực hiện các phép phân tích không gian, tìm kiếm dữ liệu, tính toán bản đồ, biên tập, xây dựng các chuyên đề, tạo báo báo, thống kê biểu mẫu, xuất bản in ấn, phân phối thông tin, thiết kế chức năng phù hợp với từng ngành quản lý và khai thác vận hành

Cung cấp môi trường lưu trữ, tiếp nhận dữ liệu đa nguồn chuyển đổi dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, đưa dữ liệu về cấu trúc thống nhất, chuẩn định dạng, chuẩn tọa độ.

Cung cấp các chuẩn tỷ lệ biên tập khác nhau, phục vụ xây dựng bản đồ theo chuẩn của các quy phạm pháp luật

Geoset

Phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu không gian theo thời gian thực, nhanh chóng

 • Tổ chức và lưu trữ dữ liệu không gian trên hệ thống máy chủ của một hoặc nhiều server
 • Hệ thống cho phép thực hiện các thao tác biên tập dữ liệu, phân tích không gian, biên tập bản đồ chuyên đề trên giao diện web.
 • Tích hợp, API, SDK: Đồng bộ hóa, tích hợp các thông tin và cơ sở dữ liệu về một hệ thống. Người dùng có thể truy cập, khai thác và sử dụng dữ liệu mọi lúc mọi nơi.

Tính năng Geoset

Phân tích không gian

Tạo bản đồ, trực quan hóa

 

 • Tích hợp dữ liệu nội dung các ngành lên bộ sưu tập dữ liệu địa không gian toàn cầu.
 • Đặt thông tin vào bối cảnh vị trí của đối tượng trên bản đồ, các dữ liệu được phân tích và trực quan hóa ngay trên bản đồ.
 • Khám phá các mối quan hệ giữa các đối tượng trong không gian.

GIS thời gian thực

 

Quản lý và thu thập dữ liệu

 

 • Khả năng truy cập đồng thời, phân tích và hiển thị dữ liệu trực tuyến từ nhiều cảm biến, thiết bị và nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội
 • Truy cập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu không gian và phi không gian bằng phương pháp phù hợp và tối ưu hóa quy trình các công việc hiện tại.
 • Biên tập và quản lý các lớp dữ liệu không gian bằng bộ công cụ chỉnh sửa và quy trình làm việc toàn diện.

Big data trong môi trường dữ liệu địa không gian

Hệ thống tạo ra môi trường mở để tập hợp các nhà phân phối và nhà cung cấp dữ liệu bằng cách cung cấp một nền tảng địa lý để xử lý và phân tích dữ liệu không gian.

Tích hợp dữ liệu và kết hợp chúng thành một bộ dữ liệu thống nhất đáng tin cậy.

 • Dễ dàng tìm kiếm, truy vấn, so sánh, phân tích và trích lục, tải dữ liệu, thông tin vị trí người dùng yêu cầu bằng cách sử dụng dịch vụ nhanh nhất và thuận tiện nhất
 • Sử dụng giao diện đơn giản, dễ dàng lựa chọn vị trí, loại cảm biến, thời gian thu nhận thông tin, cập nhật thông tin từ cho các đơn vị cung cấp đến người dùng mọi lúc mọi nơi
 • Tổng hợp kết quả tìm kiếm, xác định vị trí thông tin đối tượng trên bản đồ, và cung cấp các dữ liệu dưới dạng bảng và hồ sơ, hỗ trợ mô tả trực quan và đóng gói dữ liệu khi người dùng có nhu cầu tải về
 • Phân tích các mối quan hệ, tính toán khoảng cách, chỉ số, đánh giá các sự kiện của đối tượng theo thời gian thực
 • Thiết lập môi trường tạo mới, chỉnh sửa, thao tác với cơ sở dữ liệu địa lý. Dữ liệu sử dụng theo phiên bản, sao chép và lưu trữ để cung cấp chỉnh sửa liền mạch, theo hệ thống và sử dụng trên nền địa không gian
 • Kiểm soát dữ liệu lớn để có thể phân tích và hình dung từ góc độ địa lý. Nó tập hợp không chỉ khối lượng dữ liệu khổng lồ mà cả dữ liệu của các loại khác nhau.
 • Geoset tích hợp với dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống hiện tại của khách hàng để mở rộng khả năng phân tích. Chúng tôi tăng cường trí tuệ, sự hợp tác, năng suất và hệ thống quản lý thông tin của khách hàng.
 • Tính toàn vẹn dữ liệu của khách hàng và đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu khi dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu địa lý. Khách hàng có thể xác định các mối quan hệ, chẳng hạn như mạng và cấu trúc liên kết giữa các bộ dữ liệu và đặt quy tắc cho các bộ dữ liệu riêng lẻ.
 • Geoset thiết kế để hỗ trợ các yêu cầu bảo mật cụ thể của khách hàng và cho phép tổ chức linh hoạt và kiểm soát trên nền tảng địa không gian của khách hàng được triển khai, bảo trì, bảo mật và sử dụng.

Dùng thử miễn phí

Liên hệ

Nếu bạn quan tâm đến hay có vấn đề gì, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm

* Mục bắt buộc